delinternet facebook

Condicions de servei

Internet Fibra
 • Fibra residencial 1000Mbps: Quota mensual pvp de 29,90€.
 • Fibra residencial Alternativa 100/300Mbps: Quota mensual pvp de 35,00€.
 • Fibra Business Lite: Quota mensual pvp de 51,12€
 • Fibra Business: Quota mensual pvp: 302,50€
 • Cost d'Alta: 59€ per a usuaris residencials i Busines lite i 350€ a polígons industrials.
 • Període de Permanència: 18 mesos, amb una penalització de 150€ aplicable en cas d’efectuar la baixa el servei de fibra abans dels 18 mesos estipulats a la permanència. Els 18 mesos de permanència comencen a comptar des de l’activació del servei de fibra.
 • SLA (Acord de Nivell de Servei): El temps màxim per a la resolució d'incidències és de 72 hores per a clients amb servei residencial, 24 hores per a serveis Business Lite, i 8 hores per al servei Business.
Internet amb Radio Enllaç
 • Radio Enllaç 17Mbps: Quota mensual pvp de 21,90€
 • Radio Enllaç Plus 22Mbps: Quota mensual pvp de 30,13€
 • Cost d'Alta: Oscil·la entre 120€ i 266€ segons la ubicació, els equips resten com a propietat del client.
 • Permanència: No hi ha permanència
Telefonia Fixa
 • Tarifa Bàsica: Quota mensual pvp de 3,63€ més 0,018€/minut per trucades de fix a fix i 0,024€/minut per trucades de fix a mòbil.
 • Tarifa Plana: Quota mensual pvp de 7€ mensuals, amb 2000 minuts de trucades a números fixos i 1000 minuts a mòbils.
 • Important: El cost de la quota mensual no inclou l'adquisició d'un terminal fix, el qual es pot adquirir a banda si es necessari.
Telefonia Mòbil
 • Cost d'Alta: No s'aplica.
 • Permanència: No hi ha permanència.
 • Avís sobre Roaming: Es recomana revisar les condicions de roaming per prevenir càrrecs no desitjats durant viatges internacionals.
Televisió
 • Del Tv: Quota mensual de 7€ permet l'accés a 58 canals i opcions premium.
 • Cost d'Alta: No s'aplica.
 • Permanència: No hi ha permanència.
 • Important: El preu no inclou l'adquisició d'un aparell decodificador, es pot adquirir a banda si és necessari.
Ofertes especials
 • Delinternet es reserva el privilegi d’oferir  ofertes especials durant l'any, incloent promocions destinades a la captació de nous clients així com a la fidelització dels clients existents. Aquestes ofertes poden variar des de descomptes en les tarifes fins a condicions preferencials de contractació.
Gestions Importants
 • Procediment de Baixa: Es sol·licita l'enviament d'un correu electrònic a info@delinternet.com amb la petició per gestionar la baixa del servei.
 • Contacte i Suport: Per consultes o suport, podeu amb Delinternet al número 877 990 500 o via correu electrònic a info@delinternet.com.
Formes de Pagament i Facturació
 • Mètode de Pagament per a contractar serveis: Domiciliació bancària.
 • Pagaments amb Targeta: Disponibles en circumstàncies específiques.
 • App My Delinternet: Permet la consulta detallada de la facturació, consultar els serveis contractats i realitzar transaccions online.
Resolució de Litigis