delinternet facebook
Legalitat<br>DelinternetLegalitat<br>Delinternet

Legalitat Delinternet

Dades legals del lloc web de Delinternet

Condicions d'ús

L'entrada i ús de la pàgina web delinternet.com (d'ara endavant la Web) atorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d'utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem que no s'utilitzi aquesta web.

Delinternet

Dades del propietari i responsable del lloc web delinternet.com
Del-internet Telecom S.L.U
C.I.F. B55606446

 • Direcció

  Plaça Mercat La Cava 1 - Local Delinternet
  Deltebre 43580 (Tarragona)

  Avinguda de la Ràpita 93 - Local Delinternet
  Amposta 43870 (Tarragona) - Espanya

  Carrer de Mossèn Bellpuig 2 - Local Delinternet
  Tortosa 43500 (Tarragona) - Espanya

Obligacions dels Usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Del-internet Telecom S.L.U
Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta. Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:

Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web.
No emmagatzemar, introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de delinternet.com, de qualsevol altre usuari dels proveïdors de delinternet.com o en general de qualsevol tercer.
No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d'aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de delinternet.com, proveïdors o tercers.
No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers. Com tampoc cap contingut del qual no disposes, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

Exoneració de responsabilitats

El titular de la web no es fa responsable dels danys o perjudicis que en puguis originar per l'ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a delinternet.com.

POLÍTICA DE ENVIAMENTS

És podrà recollir la comanda al punt de venta escollit en el procés de compra un cop es rebi via correu electrònic, sms o qualsevol via oficial de comunicació la confirmació que ja està disponible la recollida del producte o servei.

POLÍTICA DE CANVIS/DEVOLUCIONS

És podrà recollir la comanda al punt de venta escollit en el procés de compra un cop es rebi via correu electrònic, sms o qualsevol via oficial de comunicació la confirmació que ja està disponible la recollida del producte o servei.

POLÍTICA DE CANVIS/DEVOLUCIONS

Derecho de Desistimiento

De acuerdo con los artículos 71 y 102 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para la compra de artículos el comprador dispone de un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato sin necesidad de justificarlo. Para ello, debe ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico: info@delinternet.com

Conseqüències del Desistiment

En cas que exerciteu el vostre dret al desistiment dins el termini establert, us seran retornats els pagaments abonats pel producte.
El reintegrament d'aquestes quantitats es durà a terme utilitzant el mateix mitjà de pagament que heu fet ús per efectuar la compra inicial.
Les gestions realitzades per dur a terme el reemborsament no suposaran cost addicional per a vostè; no obstant això, ens reservem el dret a retenir el reemborsament fins al moment en què ens siguin retornats els béns que vostè hagi rebut o fins i tot pugui acreditar que s'ha portat a terme aquesta devolució de manera efectiva.
Ens haurà de tornar els articles sol·licitant a qualsevol dels nostres punts de venda, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte, mitjançant el formulari de desistiment.
Es considera complert el termini si efectua la devolució dels articles abans que hagi conclòs el termini. Els costos directes de la devolució com a conseqüència de l'exercici del dret de desistiment seran a càrrec del consumidor.
Així mateix, serà responsable dels danys o disminució del valor dels béns que hagin pogut patir per una manipulació diferent de la necessària per la naturalesa del bé, les seves característiques, el seu ús o funcionament.

Dret contractual de desistiment. Canvis i Devolucions.

Disposa de 14 dies naturals per canviar o tornar des de la data de recepció dels mateixos.
Els canvis es faran retornant l'article. Hi ha la possibilitat de fer una nova compra que es compensarà segons l'import de l'article retornat.
Només tindrà dret a devolució amb reintegrament de les quantitats abonades exclusivament d'aquells productes que es trobin en les mateixes condicions en què es trobaven quan es va comprar, de manera que no es podrà realitzar de cap manera devolució quan l'article que es pretén tornar ha patit algún dany. Les devolucions, per poder realitzar-se, hauran de ser sempre acompanyades al costat del producte, pel tiquet de compra que heu rebut en el moment en què l'article va ser lliurat.
En cas que no vulgueu tornar els productes a través de l'opció gratuïta disponible, vostè serà responsable del cost de devolució. Si us plau, tingueu en compte que no acceptarem devolució a ports deguts.
Un cop examinat l'article, us comunicarem si teniu dret al reemborsament de les quantitats reclamades. El reemborsament s'efectuarà com més aviat millor, i en qualsevol cas, abans dels 14 dies des de la data que vostè va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament sempre serà pel mateix mitjà de pagament que va utilitzar per a la compra.
Heu de tornar el producte perfectament precintat, no acceptarem cap devolució de cap paquet obert, ni productes deteriorats. La devolució de l'import del producte es farà a través de la targeta que va fer el pagament un cop rebem el producte.
Si teniu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic info@delinternet.com

Protecció de dades personals

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, se li informa sobre la incorporació de les seves dades a un fitxer titularitat de DEL-INTERNET TELECOM, S.L.U., amb domicili a PLAÇA MERCAT LA CAVA, 1 LOCAL DELINTERNET 43580 DELTEBRE. La finalitat del tractament és la gestió de dades de clients i proveïdors i la seva legitimitat és l'execució de contractes. Les cessions que es podran dur a terme seran aquelles necessàries per al desenvolupament de la relació jurídica existent entre les parts, així com aquelles que estiguin previstes per la Llei, com ara aquelles les quals els destinataris són entitats financeres, l'Agència Tributària o Jutjats i Tribunals.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per petició escrita, acompanyada de fotocòpia del seu DNI, dirigida a Del-internet Telecom S.L.U Plaça Mercat La Cava 1 - Local Delinternet de Deltebre (43580) Tarragona, Spain o bé al correu electrònic info@delinternet.com.

Contacte

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la web, es podrà contactar amb Delinternet